To provide its services Elmaz.com uses "cookies". By clicking "I understand" or continuing to browser in the site, you agree with the cookies we use.
Learn more
 
 
Forgot your password  
Facebook login
 
Categories
bullet Home
bullet Women gallery
bullet Men gallery
bullet List
bullet Search
bullet Top charts
bullet Online
bullet Birthdays
bullet Registration
   
 
Outside Elmaz.co.uk
online multiplayer game

 
Blog Elmaz.co.uk

Днес всички хора искат да бъдат щастливи

Feb 9, 2015|Elmaz.co.uk

щастие

"Днес всички хора искат да бъдат щастливи, без да подозират, че щастието се крие в техните мисли, чувства и постъпки. Щастието на човека се крие в ума, в сърцето и във волята му. За да придобият това щастие, всички хора трябва да се научат да мислят, да чувстват и да постъпват право. За да дойдат до това положение, те трябва да се самовъзпитават. Не е лесно човек да се самовъзпита. За да се самовъзпита човек, изисква се много време. Както скулпторът дълго време работи върху една статуя, докато я извае, така и човек дълго време трябва да работи върху ума, сърцето и волята си, докато изработи нещо хубаво в себе си. Красивите, великите работи изискват дълго време и постоянство. Човек може да разчита само на своя възпитан ум, на своето възпитано сърце и на своята възпитана воля. При това положение, човек може да разчита и на тялото си, като резултат на неговите мисли, чувства и постъпки. Върху съзнателната работа на отделния човек се гради неговото лично щастие, както и щастието на семействата, на обществата, на народите и на цялото човечество."

Учителят Петър Дънов

Category: Щастие
Tags: Щастие
 
Contacts| Terms| Help| Services |UK Dating Site |Privacy Policy |Personal data |Links
Copyright © 2009-2019 Free Dating Sites Elmaz.co.uk